راهکارهای هوشمندسازی خانه

چگونه می‌توان خانه‌ها را مجهز به تکنولوژی و وسايلی کرد که گام به گام به سوی هوشمند شدن پيش بروند؟ مجموعه ای از راه‌کارها با لمسی شدن کليدها، امکان کنترل کليدها از راه دور به صورت محلی و هر چقدر دور و خارج از محدوده‌ی نصب کليدها، پشتیبانی فرآيندها با برنامه‌های کاربردی و استفاده از انواع دستيارهای صوتی پيشنهاد و اجرا می‌شوند.

اطمینان و آرامش

يکی از دستاوردهای تکنولوژی‌های خانه‌ی هوشمند با تسهيل فرآيندها به صورت خودکار اطمينان و آرامشی‌ست که به اهالی خانه می‌بخشد.

مصرف بهینه انرژی

امتياز برجسته‌ی تکنولوژی‌های خانه‌ی هوش‌مند سر و سامان دادن روی‌ کردهايی برای زمان‌بندی و مديريت مصرف انرژی در انواع وسايل خانگی‌ است.

امنیت پیشرفته

تکنولوژی‌های هوشمند برای اتوماسیون فرآيندهای امنيتی، با دوربين‌های نظارتی، حس‌گرها، سيستم‌های باز و بسته شدن درها و قفل‌ها کارآمد هستند.

کلید هوشمند نستک

اولين گام در مسير هوش‌مندسازی خانه‌ها استفاده از کليدهايی‌ است که ديگر عمليات خاموش و روشن يا قطع و وصل را به صورت مکانيکی انجام نمی‌دهند. طراحی نسل جديد کليدهای الکتريکی به صورت لمسی و دارای قابليت کنترل از راه دور با امواج راديویی در همين راستاست. نستک ايران يکی از پيش‌روترين طراحان و توليدکننده‌های اين محصولات با رعايت استانداردهای بين‌المللی‌ست.

قابلیت کنترل با ریموت

پنل کریستالی حرارت دیده

کلید لمسی خازنی

کنترل‌ کننده‌ی مرکزی برودلينک

پياده‌سازی روی‌کرد کنترل از راه دور به کمک دروازه‌های کنترل‌کننده‌ی مرکزی، مثل برودلینک و دريافت پشتیبانی از برنامه‌های کاربردی قابل نصب بر گوشی همراه موقعيتی پيش رو می‌نهد تا کليدها را از هر مکان دوردست و دلخواه، حتا بيرون از محلی که کليد نصب شده، کنترل کرد. با استفاده از برنامه‌های کاربردی امکان تجميع و زمان‌بندی خدمات گوناگونی مانند کنترل روشنايی، دما و امنيت وجود دارد.

سناریو کنترل دما

کنترل از راه دور با موبایل

سناریو زمان‌بندی

دست‌یار صوتی آمازون الکسا

جنبه‌ی ديگری از هوش‌مندی در کنترل و اداره‌ی لوازم خانه‌گی با بهره‌برداری از انواع تجهيزاتی که نقش دست‌يار صوتی دارند، مهيا می‌شود. آمازون الکسا يک نمونه از هم‌چه ادواتی‌ست که می‌تواند به صورت يک‌پارچه و زمان‌بندی‌شده با برخورداری از پشتی‌بانی يک برنامه‌ی کاربردی از هر محل دل‌خواه و دوردست يا با تشخيص فرمان‌های صوتی در محل به اتوماسيون عمل‌کرد وسايل در خانه بپردازد.

فرماندهی صوتی

یادآوری برنامه‌های روزانه

صدور هشدار خطر

اينک که از راه‌کارهای متنوع هوش‌مندسازی خانه‌ها آگاه شده‌ايد و می‌دانيد که مهم‌ترين دست‌آوردهای اين تکنولوژی‌ها چيست، فروش‌گاه سوئيچ‌لند به شما بسته‌های متنوعی را پيش‌نهاد می‌دهد تا با انتخاب آن‌ها بر اساس معيارهای تصميم‌گيری متفاوت خانه‌تان را هر اندازه که می‌خواهيد، هوش‌مند سازيد.البته اين راه‌کارها نه تنها برای خانه‌تان، بلکه برای اماکن ديگری مانند دفتر کار، اداره، هتل، بيمارستان کاربرد دارند. هم‌چنين اين راه‌کارها در هر مرحله‌ای از وضعيت ساختمان، چه در حال ساخت چه در حالت تعميرات و بازسازی و حتی در حال بهره‌برداری، قابل پياده‌سازی هستند.

فهرست