دسته های محصولات

رنگ

مکانیزم اشنایدر سری آسفورا

  1. خانه
  2. کلید و پریز مکانیکی
  3. مکانیزم کلید و پریز
  4. مکانیزم اشنایدر سری آسفورا

مکانیزم آسفورا

مکانیزم اشنایدر سری آسفورا شامل مکانیزم کلید مکانیکی کلید یک پل و دو پل ساده و چراغ دار است. مکانیزم کلید سه پل ساده آسفورا در رنگ متالیک نیز از مجموعه کلیدهای اشنایدر است. کلید صلیبی، کلید تبدیل یک پل ساده و چراغ دار در رنگ اکونومی است.

مکانیزم کلیدهای مکانیکی آسفورا

مکانیزم اشنایدر سری آسفورا شامل کلید تبدیل یک پل ساده و چراغ دار در رنگ متالیک می باشد. مکانیزم شاسی زنگ آسفورا در دو مدل ساده و چراغ دار و رنگ های اکونومی و متالیک است. شاسی تایمر ساده و چراغ دار در دو مجموعه رنگ از گروه مکانیزم اشنایدر است.

انواع مکانیزم پریز برق آسفورا

مکانیزم اشنایدر سری آسفورا شامل پریزهای برق در چند مدل است. مکانیزم پریز برق ارت دار با محافظ کودک، ارت دار، درب دار و ساده در رنگ اکونومی و متالیک است. مکانیزم پریز برق اضطراری   UPS  ارت دار نیز از محصولات سری آسفورا است. مکانیزم پریز برق ارت دار، درب دار و ساده در رنگ اکونومی از انواع دیگر پریز آسفورا است.

پریز تلفن دوسوکت و تک سوکت در رنگ اکونومی از مجموعه مکانیزم اشنایدر سری آسفورا است. پریز تک سوکت و دو سوکت شبکه Cat 6 UTP در رنگ اکونومی آسفورا است. پریز شبکه تک و دو سوکت شبکه Cat 5e UTP سری آسفورا در رنگ اکونومی مدل دیگر پریز شبکه است. پریز تلفن و شبکهCat 6 UTP  در رنگ اکونومی مدل دیگری از محصولات آسفوراست.

پریز تک سوکت آنتن تلویزیون میانی 8dB و انتهایی در رنگ اکونومی و متالیک از انواع مکانیزم  سری آسفورا است. پریز آنتن ماهواره انتهایی تک سوکت در رنگهای متالیک و اکونومی محصول دیگر سری آسفورا است.  پریز برق آنتن تلویزیون و ماهواره میانی 8dB دو سوکت در رنگ متالیک و اکونومی است. پریز آنتن تلویزیون و ماهواره انتهایی دو و سه سوکت در رنگ متالیک و اکونومی از پریزهای آسفورا است.

پریز صوتی استریو سری آسفورا در رنگ اکونومی عرضه شده است. مکانیزم و کلید دیمر 600 وات مدل آسفورا با رویه چرخشی در رنگ اکونومی و متالیک موجود است. مکانیزم و کلید زنگ اخبار سری آسفورا در رنگ اکونومی و متالیک نیز تولید و عرضه شده است.