رنگ

کلید و پریز با کادر پلاستیک

کلید و پریز با کادر پلاستیک

کلید و پریز با کادر پلاستیک موجود در فروشگاه سوییچ لند شامل برندهای اشنایدر و متودو است. اشنایدر یک شرکت فرانسوی است که در زمینه تولید و تجهیزات برقی و الکترونیکی فعالیت می کند.. این محصولات که در دو دسته آسفورا و لئونا تولید و عرضه شده است.

محصولات آسفورا شامل انواع کلید .. پریز با کادر پلاستیک است که در رنگ های اکونومی و متالیک عرضه شده است. مجموعه رنگ اکونومی سفید و کرم براق و مجموعه رنگ متالیک برنزی، آلومینیومی، استیل و آنتراسیت می باشد.

کلید های مکانیکی اشنایدر سری آسفورا شامل مکانیزم و کلید مکانیکی کلید یک پل و دو پل ساده و چراغ دار است. مکانیزم کلید سه پل ساده آسفورا در رنگ متالیک نیز از مجموعه کلیدهای اشنایدر است. کلید صلیبی، کلید تبدیل یک پل ساده و چراغ دار در رنگ اکونومی است. کلید تبدیل یک پل ساده و چراغ دار در رنگ متالیک موجود می باشد.

مکانیزم و کلید  شاسی زنگ آسفورا در دو مدل ساده و چراغ دار و رنگ های اکونومی و متالیک است. مکانیزم و کلید شاسی تایمر ساده و چراغ دار در رنگ اکونومی و متالیک از گروه کلیدهای آسفورا است.

انواع پریز

پریز برق اشنایدر سری آسفورا در چند مدل است. مکانیزم پریز برق ارت دار با محافظ کودک، ارت دار، درب دار و ساده در رنگ اکونومی و متالیک است.

پریز برق اضطراری UPS ارت دار نیز از کلید و پریز با کادر پلاستیک آسفورا است. پریز برق اشنایدر ارت دار، درب دار و ساده در رنگ اکونومی از انواع دیگر پریز آسفورا است.

پریز تلفن دوسوکت و تک سوکت اشنایدر مدل آسفورا در رنگ اکونومی از محصولات اشنایدر است. پریز تک سوکت و دو سوکت شبکه Cat 6 UTP در رنگ اکونومی آسفورا است. پریز شبکه تک و دو سوکت شبکه Cat 5e UTP سری آسفورا در رنگ اکونومی مدل دیگر پریز شبکه است. پریز تلفن و شبکهCat 6 UTP  در رنگ اکونومی مدل دیگر پریز های آسفوراست.

مکانیزم پریز تک سوکت آنتن تلویزیون میانی 8dB و انتهایی در رنگ اکونومی و متالیک اشنایدر سری آسفورا است. مکانیزم پریز آنتن ماهواره انتهایی تک سوکت در رنگهای متالیک و اکونومی محصول دیگر سری آسفورا است.

مکانیزم و پریز برق آنتن تلویزیون و ماهواره میانی 8dB دو سوکت در رنگ متالیک و اکونومی است. پریز آنتن تلویزیون و ماهواره انتهایی دو و سه سوکت در رنگ متالیک و اکونومی از پریزهای اشنایدر آسفورا است.

پریز صوتی استریو مدل اشنایدر سری آسفورا در رنگ اکونومی عرضه شده است. مکانیزم و کلید دیمر 600 وات مدل آسفورا با رویه چرخشی در رنگ اکونومی و متالیک موجود است. مکانیزم و کلید زنگ اخبار اشنایدر سری آسفورا در رنگ اکونومی و متالیک نیز تولید و عرضه شده است.

کادرهای یک خانه تا شش خانه افقی آسفورا هنگام نصب روی دیوار فضای کمتری اشغال می کند. از مواد اولیه با کیفیت و مرغوبی درست شده که در مرور زمان تغییر رنگ نمی دهد. این کادرها در رنگ های اکونومی و متالیک تولید شده است. قابل ذکر است که کادر دو و سه خانه در دو نوع افقی و عمودی عرضه شده است.

کلید و پریز لئونا

کلید و پریز با کادر پلاستیک سری لئونا در مجموعه رنگ اکونومی عرضه شده است. این مجموعه که شامل انواع مکانیزم کلید و پریز است را مرور می کنیم.

کلیدهای مکانیکی سری لئونا کلید یک و دوپل ساده و چراغ دار است. کلید صلیبی و شاسی تایمر اشنایدر لئونا ساده است. کلید تبدیل و شاسی زنگ این مجموعه نیز در دو نوع ساده و چراغ دار عرضه شده است.

پریز های مجموعه اشنایدر لئونا شامل پریز برق ارت دار، پریز تلفن تک سوکت است. همچنین این مدل تولید ویژه ای در پریز آنتن تلویزیون انتهایی و میانی تک سوکت داشته است. علاوه بر این پریز آنتن ماهواره تک سوکت میانی 4dB و انتهایی را نیز دارد. پریز های دو سوکت آنتن ماهواره و تلویزیون انتهایی و میانی محصول دیگری از این مجموعه است.

کادر های دو تا چهار خانه افقی این مجموعه از مواد با کیفیتی درست شده است. به مرور زمان تغییر رنگ نمی دهد.

قابل ذکر است که تمام کلید و پریز با کادر پلاستیک قابل استفاده در خانه، اداره ها و مکان های عمومی است. محصولات این شرکت مطابق با استاندارد های اروپا ساخته شده و نصب آسانی دارد.

  1. خانه
  2. کلید و پریز مکانیکی
  3. کلید و پریز با کادر پلاستیک
فهرست