دسته های محصولات

رنگ

کلید و پریز اشنایدر سری آسفورا

  1. خانه
  2. کلید و پریز مکانیکی
  3. کلید و پریز اشنایدر سری آسفورا

کلید و پریز اشنایدر آسفورا

کلید و پریز اشنایدر سری آسفورا شامل مکانیزم و کلید مکانیکی کلید یک پل و دو پل ساده و چراغ دار است. مکانیزم کلید سه پل ساده آسفورا در رنگ متالیک نیز از مجموعه کلیدهای اشنایدر است. کلید صلیبی، کلید تبدیل یک پل ساده و چراغ دار در رنگ اکونومی است.

کلیدهای مکانیکی آسفورا

کلید تبدیل یک پل ساده و چراغ دار در رنگ متالیک موجود می باشد. مکانیزم و کلید  شاسی زنگ آسفورا در دو مدل ساده و چراغ دار و رنگ های اکونومی و متالیک است. کلید شاسی تایمر ساده و چراغ دار در دو مجموعه رنگ از گروه کلید و پریز اشنایدر سری آسفورا است.

پریز برق آسفورا

پریز برق اشنایدر سری آسفورا در چند مدل است. مکانیزم پریز برق ارت دار با محافظ کودک، ارت دار، درب دار و ساده در رنگ اکونومی و متالیک است. پریز برق اضطراری   UPS  ارت دار نیز از محصولات کلید و پریز اشنایدر سری آسفورا است. پریز برق اشنایدر ارت دار، درب دار و ساده در رنگ اکونومی از انواع دیگر پریز آسفورا است.

پریز تلفن و شبکه آسفورا

پریز تلفن دوسوکت و تک سوکت اشنایدر مدل آسفورا در رنگ اکونومی از محصولات اشنایدر است. پریز تک سوکت و دو سوکت شبکه Cat 6 UTP در رنگ اکونومی آسفورا است. پریز شبکه تک و دو سوکت شبکه Cat 5e UTP سری آسفورا در رنگ اکونومی مدل دیگر پریز شبکه است. پریز تلفن و شبکهCat 6 UTP  در رنگ اکونومی مدل دیگری از پریز اشنایدر سری آسفوراست.

پریز آنتن و تلویزیون آسفورا

پریز اشنایدر سری آسفورا، پریز تک سوکت آنتن تلویزیون میانی 8dB و انتهایی در رنگ اکونومی و متالیک اشنایدر سری آسفورا است. مکانیزم پریز آنتن ماهواره انتهایی تک سوکت در رنگهای متالیک و اکونومی محصول دیگر سری آسفورا است.  پریز برق آنتن تلویزیون و ماهواره میانی 8dB دو سوکت در رنگ متالیک و اکونومی است. پریز آنتن تلویزیون و ماهواره انتهایی دو و سه سوکت در رنگ متالیک و اکونومی از پریزهای اشنایدر آسفورا است.

پریز صوتی استریو مدل اشنایدر سری آسفورا در رنگ اکونومی عرضه شده است. مکانیزم و کلید دیمر 600 وات مدل آسفورا با رویه چرخشی در رنگ اکونومی و متالیک موجود است. مکانیزم و کلید زنگ اخبار اشنایدر سری آسفورا در رنگ اکونومی و متالیک نیز تولید و عرضه شده است.

کادرهای سری آسفورا

کادرهای یک خانه تا شش خانه افقی آسفورا هنگام نصب روی دیوار فضای کمتری اشغال می کند. از مواد اولیه با کیفیت و مرغوبی درست شده که در مرور زمان تغییر رنگ نمی دهد. این کادرها در رنگ های اکونومی و متالیک تولید شده است. قابل ذکر است که کادر دو و سه خانه در دو نوع افقی و عمودی عرضه شده است.